Träningstester
Ett träningstest är ett perfekt sätt att bedöma det fysiska tillståndet. Det är en bra utgångspunkt för att skapa ett träningsprogram. Och när testet upprepas kan effekterna av träningsprogrammet kontrolleras.
Analys av andningsgas
I ett träningstest bestämmer andningsgasanalysen både dina aeroba och anaeroba trösklar mycket exakt och kartlägger dina träningszoner. Ditt maximala syreupptag (VO2max) bestäms också. Du tar cykeltestet på din egen cykel som placeras på en inomhustränare, vilket ger dig bästa resultat. Körprovet tas på ett löpbälte.
cykling
1300 SEK
Genom test
 • Mycket exakt bestämning av tröskelvärden
 • Rid din egen cykel med en inomhustränare
Hör av dig
löpning
1300 SEK
Genom test
 • Mycket exakt bestämning av tröskelvärden
 • Rid din egen cykel med en inomhustränare
Hör av dig
Mest valda
Cykling + Löpning
1800 SEK
Genom test
 • Mycket exakt bestämning av tröskelvärden
Hör av dig
Laktattest
Under ett laktattest identifieras dina personliga trösklar. Detta görs under ett test där motståndet eller hastigheten ökas var tredje minut tills du inte kan fortsätta. Laktatvärdet i ditt blod mäts under varje steg under detta test, så det kan bestämmas vad dina aeroba (LT1) och anaeroba (LT2 eller FTP) trösklar är.
cykling
850 SEK
Genom test
 • Bestämning av tröskelvärden och laktatprofil
 • Rid din egen cykel med en inomhustränare
Hör av dig
löpning
850 SEK
Genom test
 • Bestämning av tröskelvärden och laktatprofil
 • Rid din egen cykel med en inomhustränare
Hör av dig
Mest valda
Cykling + Löpning
1500 SEK
Genom test
 • Bestämning av tröskelvärden och laktatprofil
 • Rid din egen cykel med en inomhustränare
Hör av dig
Anta utmaningen tillsammans?
Jag skulle gärna ta mig an denna utmaning med dig för att alltid uppnå dina idrottsambitioner. Gör du det?
Hör av dig